MĚŘENÍ RADONU NA POZEMKU

Měření Radonu na pozemku spočívá ve  stanovení radonového indexu pozemku (dále jen RIP)

RIP určuje radonové riziko pozemku  na základě provedeného měření  objemové aktivity Radonu v půdním vzduchu  a na základě odborného posouzení nebo měření plynopropustnosti zemin.

viz. ustanovení § 98 Zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon, v platném znění :

§98 odst.1 Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

Stanovení RIP se nemusí provádět, pokud :

§98 odst.3 Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.

Stanovení RIP je důležité zejména pro projektanta stavby, který by měl na základě výsledků měření naprojektovat dostatečně účinnou protiradonovou ochranu stavby.

Protiradonová ochrana by se měla provádět dle ČSN  73 06 01  Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

 

 Našim klientům nabízíme měření Radonu ve třech variantách

RIP – ECONOMIC,   RIP – STANDARD  a  RIP – EXPRESS

 

Díky rozdělení  měření do tří variant můžete získat buď měření za příznivou cenu v případě včasného objednání, anebo požadovat realizaci  „ze dne na den“ v případě akutní potřeby  výsledků z měření  ve velmi krátkém čase.

Součástí měření je i provedení půdního profilu pozemku do hloubky 1 metr. Popis  půdního profilu je součástí protokolu z měření RIP.  Samostatný protokol z provedeného půdního profilu potřebný např. k vynětí pozemku ze zemědělského  půdního fondu provádíme za příplatek.


Potřebujete-li změřit radon na pozemku

kontaktujte nás,

zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku

VÁŠ

 P R O F I  R A D O N