Měření Radonu ve stavbě OAR – E X P R E S S

měření zahajujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání, samotné měření probíhá po dobu 7 dnů (dle platné metodiky SÚJB), a protokol  odesíláme do 24 hodin po provedeném měření

CENA

2  340,- Kč

jedna obytná místnost do 50m², nebo pobytová místnost do 500m²,

každé další měřící místo  + 300,- Kč


k uvedeným cenám nezapočítáváme DPH ani žádné další náklady – jsou konečné

 

Potřebujete-li provést rychlé měření radonu ve stavbě

kontaktujte nás,

zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku

VÁŠ

PROFI RADON