Informativní měření radonu

Pro koho je určeno?

Majitelům domů, chat a přízemních nebo suterénních bytů, apartmánů či „studií“, jakožto i jejich nájemcům, kteří nemusí výsledky měření předkládat stavebnímu úřadu.

Doporučujeme Informativní měření radonu realizovat:

  • majitelům starších staveb před a po rekonstrukci – zejména při výměně oken, zateplení stavby, výměně topného systému stavby;
  • zájemcům o dlouhodobý pronájem rodinných domů, bytů, chat, chalup, kanceláří prodejen nebo výrobních prostor situovaných v suterénu nebo v přízemí stavby;
  • lidem často unaveným nebo často trpícím postižením dýchacích cest

Účelem informativního měření je

svépomocné orientační ověření objemové aktivity radonu (OAR), případně i gama záření např. před  rekonstrukcí, před přístavbou nových částí stavby, před koupí nemovitosti, po výměně oken a z důvodu ověření zdravotní nezávadnosti nemovitosti.

Jak informativní měření probíhá ?

 • do vybraných místností se umístí detektory k měření radonu, případně elektronický přístroj snímající OAR dle nastavených časových intervalů.
 • měření je vhodné provádět po dobu 7 dnů

Jaké podmínky musí stavba splňovat, aby mohlo být měření realizovatelné ?

 1. Teplota v měřené místnosti musí být každý den měření, nejméně po dobu 10 hodin každého měřeného dne o 10°C vyšší než je teplota okolo stavby.
 2. Stavba musí mít uzavíratelné okna a neporušené obvodové zdivo a stropy v měřených místnostech, stejně tak i vnitřní dveře oddělující měřené místnosti od ostatních částí stavby.
 3. Všechny prostupy do stavby musí být utěsněny a odpady zavodněny.

Několik důvodů, proč byste měli vědět jak jste na tom doma s Radonem

 • radon je radioaktivní plyn, který se kumuluje v místnostech, přičemž ho vdechujeme do plic
 • je bezbarvý a bez zápachu, takže ho lze zjistit jen speciálními přístroji a detektory
 • jeho účinek se prokazuje po 10 – 30 letech užívání závadné stavby
 • při vysokých koncentracích a dlouhodobém působení způsobuje rakovinu plic
 • až 49% z veškerého ionizujícího záření působícího na člověka zaujímá Radon ve stavbách !!!
 • území ČR má téměř ze 2/3 radioaktivní podloží, a patří k zemím s nejvyššími hodnotami radonu ve stavbách
 • dle statistiky SÚRO, mají 3 z 5 staveb postavených na pozemku s vysokým radonovým rizikem nedostatečnou protiradonovou ochranu
 • ročně zemře v ČR okolo 5600 jedinců na rakovinu plic a nejméně 900 úmrtí je v důsledku ozáření z radonu.

Jaký druh záření produkuje Radon ? 

Radon produkuje Alfa záření, dostává se do staveb všemi možnými cestami ze zemského podloží pod stavbou a naplňuje všechny místnosti, kde se kumuluje (není-li místnost větrána). Důležitou ochranou proti radonu je protiradonová izolace stavby, případně navíc pasivní nebo aktivní odvětrání základové desky.

Máte informace o tom, jak vysokou průměrnou hodnotu OAR doma máte ? 

Podle Vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje v platném znění, je stanovená referenční úroveň 300 Bq.m­³. To znamená, že naměří-li se hodnoty OAR ve stavbě do 300 Bq.m­³, je stavba považována za zdraví nezávadnou.

Existuje ještě jiný druh škodlivého záření ve stavbách ?

Ano,u starších staveb postavených před rokem 1991 existuje také riziko z tzv.  Gama záření, které se  uvolňuje ze závadného stavebního materiálu. Překračuje-li síla Gama záření vyhláškou stanovenou referenční úroveň 1,0 µSv/h, je stavba považována za závadnou a zdraví nebezpečnou.

Realizací měření získáte informace, které by měl mít každý majitel nemovitosti, přičemž jeho povinností je “usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.”  viz. § 99 Atomového zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění.

Cena měření a zapůjčení jednoho přístroje k měření se pohybuje od 500,- Kč na 7 dnů + poštovné.


Radonová mapa České republiky

Radonová mapa ČR Území České republiky se nachází cca ze dvou třetin na radioaktivním podložíhodnoty radonu ve stavbách patří v ČR k nejvyšším na světě.

 • Červená značí území s předpokládaným VYSOKÝM radonovým rizikem;
 • Oranžová ukazuje území s předpokládaným STŘEDNÍM radonovým rizikem;
 • Žlutá barva ukazuje na místa s předpokládaným NÍZKÝM radonovým rizikem.

Chcete mít přehled jak jste na tom doma s Radonem a Gama zářením ? Pošlete nám nezávaznou poptávku, a my se s Vámi obratem spojíme a navrhneme nejvhodnější způsob realizace měření.

  Položky označené (*) je nutné vyplnit.

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním
  osobních údajů firmou PROFI RADON.