Informativní měření radonu

  • Víte, jak jste na tom doma, v práci či na chatě s radonem?

Provádíme sedmidenní a měsíční informativní měření radonu a zapůjčení měřících přístrojů k realizaci vlastního měření, včetně ověření gama záření použitých stavebních materiálů.

Zjištěné hodnoty Vám ukážou, jak jste doma nebo na pracovišti chráněni proti neviditelnému a nebezpečnému Alfa a Gama záření. 

Alfa záření produkuje především Radon, který se do staveb dostává všemi možnými cestami ze zemského podloží pod stavbou a naplňuje všechny místnosti, kde se kumuluje do doby než se otevřením oken, nebo působením vzduchotechniky nevyvětrá. Důležitou ochranou proti radonu je protiradonová izolace stavby, kterou musí mít každá stavba postavená po  roce 1991, a u starších staveb kde není možné izolaci provést, je možné toto opatření nahradit např. dostatečným větráním.

Máte informace o tom, jak velké Alfa záření doma nebo na pracovišti máte ? 

Podle Vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje v platném znění, je stanovená referenční úroveň 300 Bq.m­³. To znamená, že vyšší hodnoty mohou být již zdraví škodlivé.

Gama záření se do místností uvolňuje z použitých stavebních materiálů, a jde v podstatě o rentgenové záření, které vyzařuje každý stavební materiál, avšak ten, který převyšuje vyhláškou stanovenou referenční úroveň 1,0 µSv/h, je již považován za nebezpečný.

Realizací měření, získáte přehled o tom, zda bydlíte nebo přebýváte ve zdravé či závadné stavbě.

Radonu se také přezdívá “tichý zabiják”

Je běžné, že ani v případě vysokého výskytu radonu a gama záření v užívaných obytných nebo pobytových prostorech se nemusí u jejich uživatelů projevit dlouhé roky žádné zdravotní potíže. Zdravotní riziko totiž roste úměrně s délkou pobytu v takovýchto místnostech. Dlouhé roky tak ani nemusíte vědět, že bydlíte nebo trávíte čas v závadné stavbě.

Realizací měření získáte informace, které by měl mít každý majitel nemovitosti, přičemž jeho povinností je “usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.”  viz. § 99 Atomového zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění.


 Informativní měření radonuInformativní měření radonu doporučujeme realizovat:

  • majitelům starších staveb před a po rekonstrukci – zejména při výměně oken, zateplení stavby, výměně topného systému stavby;
  • zájemcům o dlouhodobý pronájem rodinných domů, bytů, chat, chalup, kanceláří prodejen nebo výrobních prostor situovaných v suterénu nebo v přízemí stavby;
  • lidem často unaveným nebo často trpícím postižením dýchacích cest

Cena měření a zapůjčení jednoho přístroje k měření se pohybuje od 500,- Kč na 7 dnů + poštovné.


Radonová mapa České republiky

Radonová mapa ČR

Území České republiky se nachází cca ze dvou třetin na radioaktivním podložíhodnoty radonu ve stavbách patří v ČR k nejvyšším na světě.

 
  • Červená značí území s VYSOKÝM radonovým rizikem;
  • Oranžová ukazuje území se STŘEDNÍM radonovým rizikem;
  • Žlutá barva ukazuje na místa s předpokládaným NÍZKÝM radonovým rizikem.

Nejste si-li jisti zdravotní nezávadností svého domova nebo pracoviště, zašlete nám ještě dnes poptávku na informativní měření radonu, spojíme se s Vámi a navrhneme nejlepší způsob řešení

    Položky označené (*) je nutné vyplnit.