Inspekce nemovitostí

měření radonu ve stavbě

Je to fenomén přenesený k nám ze zahraničí. Inspekce nemovitostí obsahuje prověření budov anebo pozemků v rozsahu dle nabídky konkértní firmy.  Často zahrnuje i měření Radonu.  Pokud ale  nemá daná firma povolení k měření Radonu od SÚJB, neměla by vůbec tuto činnost provádět, a to proto, že by měla být prováděna jen osobou odborně způsobilou a měření by mělo být prováděno na certifikovaných přístrojích.

Ověřovací značka přístroje by měla vypadat takto :

Ověřovací značka autorizovaného metrologického střediska č. 113.

Platnost ověření je 2 roky. Na ověřovací značce znamenají poslední dvě číslice rok, kdy k ověření došlo. Nemá-li přístroj takovouto ověřovací značku, nelze  považovat  měření s ním za přesné.

22 července, 2019

Štítky: