Jak nejlépe volit firmu k měření Radonu

Zolit si nejvhodnější firmu k měření radonu může vypadat snadně,  ale nenechte se zmást.

Při realizaci stovek měření, jsme se čas od času setkali s názory klientů na firmy, které jim už radon měřily, anebo se o nich dověděli od svých známým. Nejhorší je, když slyšíte kritiku. Ono totiž nejde jen o samotnou kritizovanou firmu, ale o povědomí veřejnosti na všechny subjekty, ktré radon měří (ještě na jaře 2019 jich bylo u SÚJB evidováno na 131).

A při různých setkáních „radonářů“ jsme se setkali skutečně s různou sortou jednotlivců i firem. S některými je radost komunikovat a spolupracovat, a s jinými se komunikovat nedá, protože buď jsou skoupí na slovo a zkušenost, anebo se chovají jako brouci pytlíci. Nejsmutnější na tom je, že mají povolení k činnosti. Ale těch je na štěstí mnohem méně.

Na co si dát při výběru firmy k měření radonu pozor ?

Není to vždycky snadné, protože „strom se pozná až po ovoci“…  Ale pár vodítek zde přece jenom je.

1.  Zjistěte si, zda má dotyčný povolení k činnosti s neomezenou platností. Lze to zjistit v evidenci SÚJB, anebo se     prostě zeptejte přímo majitele.  Proč ? Protože pokud má dotyčný neomezené povolelní k činnosti znamená to, že absolvoval zkoužky již z novelizovaných předpisů a je zde větší jistota v tom, že postupuje při své činnosti podle platných metodik a právních norem.

Vyžádejte si evidenční číslo vydaného povolení k činnosti, a toto si ověřte v evidenci SÚJB. Budete-mít záruku, že nejde o podvodníka.

2. Zjistěte si, zda měří majitel firmy sám, anebo zda měření provádí za něho někdo jiný. Často se u větších firem, stává, že měření provádí jen „zaškolení“ pracovníci, kteří ale nemají zkoušky odborné způsobilosti, anebo alespoň odborný kurz na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy, případně ČVÚT. Pokud kurz mají,  mají i vydané osvědčení o absolvování kurzu,  čímž je zde opět záruka, že o Radonu, o jeno účincích a způsobech měření mají dostatečné povědomí.

3. Buďte opatrní při výběru firmy na základě ceny. Ne vždy je nejnižší cena výhodnou volbou. Pokud je cena za měření radonu na pozemku pro jednu stavbu nižší než 2000 Kč, anebo je cena za měření radonu ve stavbě nižší než 1700 Kč, jde buď o firmu,  která měření provádí ve velkém, přičemž nemusí vždy měření věnovat dostatečnou péči, anebo jde o „lovce zakázek“, který si jen občas měřením přivydělá něco k důchodu nebo k platu. Jeho zkušenosti mohou být nedostatečné a přístrojové vybavení zastaralé, což nebudí zrovna záruku  spolehlivých výsledků z provedeného měření. U těchto subjektů může snadno dojít k pochybení nebo zkreslení skutečných hodnot objemové aktivity radonu.

4. Ověřte si, že přístroje na kterém se měření provádí, mají platnou kalibrační známku. (viz obrázek).

kalibrační známka ověřeného přístroje

kalibrační známka ověřeného přístroje k měření radonu

Ta má tvar obdélnikové nálepky asi 1x2cm, modré barvy s bílým písmem. Poslední dvojčíslí udává rok ověření přístroje a platnost ověření je 2 roky.

Pokud přístroje ověřené nejsou, neměly by se k měření radonu používat, a provedené měření na nich může být nepřesné.

5. Pokud si necháte měřit radon na pozemku, hlídejte si počet provedených sond. Mělo by jich být vždy minimálně 15. To pro získání dostatečného množství vzorků půdního vzduchu zaručující přesnost provedeného měření. Pracovníci velkých firem mají často tendenci počet odebraných vzorků na pozemku snížit na 10 -12 pro rychlejší přesun na jiné místo měření.

Pokud si necháváte měřit radon ve stavbě hlídejte si, kam Vám technik „zakládá“ detektory k měření radonu. Nemělo by to být na lednici, k mikrovlné troubě, nabíječek telefonů a wifin, k televizi, pc a další elektronice a už vůbec ne k ionizátoru vzduchu, ke krbu, anebo k sušáku s mokrým nebo vlhkým prádlem, a do místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu a na parapet k  otevřeným oknům. Všechny tyto místa mohou výrazně ovlivnit výsledky měření.

6. Nemáte-li možnost účastnit se měření radonu na pozemku, vyžádejte si fotodokokumentaci z provedeného měření , kde by měly být vidět zatlučené tyče v zemi v místě budoucí stavby a jejím blízkém okolí. To vám dá větší záruku v tom, že měření skutečně na pozemku proběhlo.

7. Vybírejte měřící firmu podle více kritérií než jen podle nejnižší  ceny a slibů.  Zeptejte se například, jak dlouho trvá měření radonu na pozemku – pro jednu stavbu o velikosti do 200m² to bývá okolo 1 hodiny při odběru vozrků k měření v laboratoři, a více jak jednu hodinu a 30 minut při měření radonu přímo na místě. Dobrá firma vždy provádí také měření plynopropustnosti hloubkovou sondou do hloukbky 1m, anebo přístrojem zvaným „JOK“.

Pokud některou z těchto metod měření neprovádí, nemusí být měření plynopropustnosti přesné, a měření není prováděno dle platné metodiky SÚJB.

Věříme, že jsme Vám poskytli dostatek inspirativních podnětů ke správné volbě firmy k měření radonu na Vašem pozemku anebo ve stavbě. Nebudete-li si jisti správným výběrem, nechejte měření na nás.

Máme v měření dlouholeté zkušenosti podložené účastí na měření u více jak 2500 klientů.

 

Potřebjete-li měřit radon,  pošlete nám nezávaznou poptávku a my Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku měření.

 

Za PROFIRADON

Vladislav Pavelek