Jak nejlépe volit firmu k měření Radonu

Jak správně vybrat firmu k měření radonu ?

 

Nechcete naletět podvodníkům a platit vysoké částky za měření Radonu ?

Připravili jsme pro Vás Sedmi bodový návod, díky kterému se vyhnete problémovým firmám

Často od našich klientů slýcháváme připomínky na práci firem, které se zabývají měřením radonu, a bohužel ne vždy s pozitivním hodnocením.

I když není kritika soustředěná na naši firmu, neposlouchá se příjemně ani kritika na konkurenční firmy, a to z toho důvodu, že jde o negativní zkušenost veřejnosti s profesionály, kterých bylo ještě na jaře 2019 registrovaných u SÚJB 131.  A mezi ně patříme i my.

I my se čas od času setkáme s kolegy, kteří mají “svou hlavu” takže přistupují k měření radonu a ke komunikaci se zákazníky agresivně,  neseriózně a neprofesionálně.

Jak se vyvarovat neseriózním firmám  ?

Všímejte si těchto sedmi základních vodítek :

1.  Zjistěte si, zda má dotyčná firma povolení k činnosti s neomezenou platností. Lze to zjistit v evidenci SÚJB, anebo se prostě zeptejte přímo člověka, se kterým komunikujete. Proč ? Protože pokud má firma se kterou jednáte  neomezené povolení k činnosti znamená to, že získala povolení k činnosti podle nových předpisů  a je zde větší jistota, že postupuje při měření radonu podle platných metodik a právních norem. Hodně příležitostných “měřičů” má často zastaralé informace i na webu, jako např. místo pojmu “referenční hodnota” uvádí pojem “směrná hodnota” apod.

Vyžádejte si evidenční číslo vydaného povolení k činnosti, a toto si ověřte v evidenci SÚJB. Budete-mít záruku, že nejde o podvodníka.

2. Zjistěte si, zda se měření účastní osoba se zkouškou odborné způsobilosti, anebo zda provádí měření někdo jiný. Často se u větších firem, stává, že měření provádí jen “zaškolení” pracovníci, kteří ale nemají zkoušky odborné způsobilosti, anebo alespoň odborný kurz na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy, případně ČVÚT. Jedním z požadavků SÚJB je zpracování “Programu radiační ochrany”, ve kterém musí  osoba nebo firma žádající o povolení k činnosti uvést, jakým způsobem se podílí při realizaci jednotlivých měřeních.

Měření prováděné za účasti osoby s odbornou způsobilostí k měření radonu je větší zárukou dobře provedené práce.

3. Nevybírejte si k měření radonu firmu jen na základě “nejnižší ceny”. Hodnoťte více kritérií které Vás ujistí, že měření proběhne v pořádku.

4. Ověřte si, zda má poptávaná firma na přístrojích nalepenou platnou kalibrační známku (viz obrázek).

kalibrační známka ověřeného přístroje

kalibrační známka ověřeného přístroje k měření radonu

Ta má tvar obdélníkové nálepky asi 1x2cm, modré barvy s bílým písmem. Poslední dvojčíslí udává rok ověření přístroje, přičemž platnost ověření je 2 roky.

Pokud přístroje ověřené nejsou, nemusí být měření přesné, a bývá často podhodnocené.

5. Pokud si necháte měřit radon na pozemku, hlídejte si počet provedených sond a dobu po kterou se měření provádí. Mělo by jich být vždy minimálně 15, a měření by mělo trvat okolo 60 minut (v případě odběru vzorků vzduchu a jeho měření až v laboratoři), až po 2 hodiny (při měření vzorků vzduchu přímo na místě).

Požadujete-li měření radonu ve stavbě, zbystřete, pokud Vám firma nabízí měření kratší než 7 dnů (u obytných budov). Metodika SÚJB říká, že krátkodobé měření musí probíhat minimálně po dobu 7 dnů u obytných budov, a nejméně 40 hodin u budov s pobytovými místnostmi.

6. Nemáte-li možnost účastnit se měření radonu na pozemku, vyžádejte si fotodokumentaci z provedeného měření, kde by měly být vidět zatlučené tyče v zemi v místě budoucí stavby a jejím blízkém okolí. To vám dá větší záruku v tom, že měření skutečně na pozemku proběhlo.

7. Nedejte na sliby a vyhrůžky, např. ve stylu “bez uvedení způsobu provedení izolace proti radonu je měření zbytečné…”

Opatření proti Radonu Vám zpracuje projektant nebo architekt stavby na základě obdrženého protokolu z provedeného měření radonu a podle typu stavby. Není proto podmínkou, aby firma mohla nebo nemohla měření radonu provádět. Dobrá firma vždy provádí měření radonu dle platných metodických pokynů SÚJB. Jejich platné změní naleznete na webu SÚJB.

Věříme, že jsme Vám poskytli dostatek inspirativních podnětů ke správné volbě firmy k měření radonu na Vašem pozemku anebo ve stavbě.

Nebudete-li si jisti správným výběrem, nechejte měření na nás. Máme v měření radonu dlouholeté zkušenosti a k našim zákazníkům přistupujeme s  lidským přístupem.

Potřebujete-li změřit radon na pozemku nebo ve stavbě, pošlete nám nezávaznou poptávku. Rádi Vám zpracujeme zdarma cenovou nabídku.

Váš

PROFI RADON