Kupujeme stavební pozemek

Výběr vhodného stavebního pozemku

Výběr správného stavebního pozemku dle znalostí o hodnotě radonového rizika  pozemku je stejně důležité jako prohlédnout si kupovaný výrobek v obchodě.

Většina z nás by si vybrala svůj stavební pozemek na základě ceny, dostupnosti do práce nebo do školy, dle představ o velikosti plochy pozemku, anebo dle umístění v zástavbě.

Vybírat si pozemek také podle zjištěné hodnoty radonového rizika (RIP) anebo podle druhu podloží je ale málo obvyklé. Je to škoda, uvážíme-li, že zde budeme trávit většinu času svého života.

Měření radonu na pozemku se provádí v ceně od 2 000 Kč – 4 000 Kč, podle zvolené firmy. V porovnání s náklady na nejzákladnější protiradonové opatření  v hodnotě 20 – 30 tis. Kč u pozemků se zjištěným středním RIP a náklady na protiradonová opatření u pozemků s vysokým RIP, kdy může stavebníka stát protiradonové opatření až   100 tis. Kč, jsou náklady na měření Radonu na pozemku zanedbatelné. Nehledě na to, že se toto měření musí stejně ze zákona provést před každým zahájením stavby nebo přístavby.

Pokud se kupující dohodne s majitelem pozemku na tom, že je pro něho důležité znát hodnotu RIP ještě před koupí pozemku, měl by souhlasit s měřením anebo ho dokonce investovat.

Dobré také je, nechat si udělat půdní sondu do hloubky alespoň 1m, pro zjištění půdního profilu pozemku. Nevěřili byste, na jakých smetištích se zejména ve větších městech povoluje stavět, přičemž ceny pozemků jsou zde často značně nadhodnoceny. Máme zkušenost s jednou takovou lokalitou, kde je provedena navážka stavební suti a různého stavebního odpadu, přičemž cena za 1m² pozemku se zde pohybovala okolo 5 tisíc Kč.

Naše firma provádí půdní sondu do hloubky 1m statndardně při realizaci každé zakázky měření RIP. Zpoplatěno je pouze případné samostatné zpracování protokolu půdního profilu, např. pro vyněntí ze zemědělského půdního fondu.

Máte-li zájem o měření Radonu na pozemku

neváhejte nás kontaktovat

zpracujeme Vám zdarma nabídku měření.

Váš

PROFI RADON

 

 

 

26 července, 2019

Štítky: