Měření radonu na pozemcích a ve stavbách 2024

 • Potřebujete provést měření radonu na pozemku před zahájením stavby ?
 • Kolaudujete a potřebujete doložit stavebnímu úřadu výsledky měření radonu ?
 • Chcete si ověřit, zda máte zdravý domov?
 • Jsme profesionálové a jsme tu pro Vás !
 • Poptejte naše služby ještě dnes !

Geologický průzkum před zahájením stavby

 • Hydrogeologický průzkum pro ČOV a likvidaci dešťových vod
 • Inženýrskogeologický průzkum pro ověření stability základových půd
 • Pedologický průzkum
 • Při objednání společně s měřením radonu výhodnější cena !
 • Poptejte naše služby ještě dnes !


➤ 7 dobrých důvodů, proč realizovat měření s námi :

 1. Jako jediní nabízíme 3 cenové varianty měření v závislosti na termínu dodání protokolu.
 2. V měření radonu máme dlouholeté zkušenosti nabyté z více jak 3000 realizovaných měření.
 3. Měříme nejen radon na pozemcích, ale také ve stavbách, přičemž ročně pomůžeme našim klientům ozdravit 5 – 10 závadných staveb.
 4. Nejsme plátci DPH, proto nemusíte řešit další navýšení ceny o DPH.
 5. Neúčtujeme náklady na dopravu = doprava je zdarma.
 6. Geologické průzkumy, včetně vsakovací zkoušky, provádíme vždy fyzicky přímo na pozemcích.
 7. Máme prozákaznický přístup s cílem poskytovat kvalitní služby za rozumnou cenu.

Cena za měření radonu na pozemku

Kdy obdržíte protokol? 
Měření radonu na pozemcíchRIP STANDARD
2 960 Kč
do
14
dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
RIP ECONOMIC
2 760 Kč
do
30
 dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
RIP EXPRESS
3 960 Kč
do
5
 dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
 

Základní cena za měření radonu ve stavbě

Kdy obdržíte protokol? 
Měření radonu ve stavbáchOAR STANDARD
od 2 960 Kč
do
14
 dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
OAR ECONOMIC
od 2 760 Kč
do
30
 dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
OAR EXPRESS
od 3 960 Kč
do
9
 dnů
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
 

Základní cena za realizaci dalších služeb

 
Hydrogeologický průzkum
od 8 000 Kč, konečnou cenu určí hydrogeolog podle předpokládané náročnosti
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
Inženýrskogeologický průzkum
od 6 000 Kč, konečnou cenu určí inženýrský geolog podle předpokládané náročnosti
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
Informativní měření radonu ve stavbě
od 500 Kč, podle velikosti měřené stavby
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT
Pedologický průzkum stavebních pozemků a lokalit
od 1 200 Kč, podle velikosti zkoumané plochy
NEZÁVAZNĚ
» POPTAT

Stálým klientům nabízíme individuální ceny, máte-li zájem o spolupráci kontaktujte nás.

Poptávka služeb firmy PROFI RADON
Napište nám ještě dnes, odpovíme obratem

  Položky označené (*) je nutné vyplnit.

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním
  osobních údajů firmou PROFI RADON.

  Kdy je měření Radonu povinné ?

   

  POVINNÉ MĚŘENÍ RADONU NA POZEMKU a
  RADONOVÝ PRŮZKUM ZÁJMOVÝCH LOKALIT

  je majitel pozemku, investor nebo stavebník povinen provést :
  • před zahájením stavby s obytnými místnostmi
  • před zahájením stavby s pobytovými místnostmi
  • pro žádost o stavební povolení takové stavby
  • dle ustanovení § 98 odst. 1 a 2 Zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon v platném znění
  • Platnost protokolu z měření radonu na pozemku je neomezená. Pouze v případě, že dojde k jinému umístění stavby, je nutné provést měření nové.
  • Součástí každého protokolu z měření je i popis půdního profilu pozemku do hloubky 1 m, který lze využít při podání žádosti o vynětí pozemku z půdního fondu.
  • Cenu za realizaci měření radonu pro stavbu nad 400 m² a realizaci radonového průzkumu celých lokalit řešíme individuálně.
   
  K měření radonu máme povolení k činnosti vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) – ev.č. 468 126
  MĚŘENÍ RADONU VE STAVBĚ MĚŘENÍ RADONU V OBJEKTECH
  by měl vlastník nemovitosti s obytnými nebo pobytovými místnostmi ve stavbě provést :
  • při ohlášení změny užívání stavby
  • ke kolaudačnímu řízení, před a po rekonstrukci
  • pro kontrolu účinnosti stávající ochrany proti radonu
  • viz. ustanovení § 99 Zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon v platném znění.

  Měření radonu probíhá dle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) po dobu 7 dnů.

  • Celková cena za měření radonu ve stavbě a v objektech je dána potřebným počtem detektorů, který stanoví metodika SÚJB.
  • Při měření radonu ve stavbě, provádíme namátkové měření Gama záření zdarma !
  • Při opakovaném měření radonu ve stejné stavbě (např. před a po rekonstrukci), poskytujeme slevu ve výši 10%.
  Měření radonu ve stavbě

  Jste si jisti, že bydlíte v nezávadné stavbě?

  Za zdravou se považuje stavba, u které nepřekračují hodnoty OAR stanovenou  referenční úroveň 300 Bq/m3 (viz. §97 odst.1 písm. a) Vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně).

  Pokud hodnoty OAR převyšují stanovenou referenční úroveň, musí vlastník stavby provést vhodná ozdravná opatření stavby (viz. odst.3 §97 vyhlášky).

  Všechny závadné stavby lze revitalizovat !

  Máte-li pochyby, anebo nemáte-li tušení o tom, jaké hodnoty OAR ve svém domově máte, velice Rádi Vám měření provedeme, případně Vám k měření zapůjčíme naše přístroje.

  Co pro to musíte udělat ?

  Zašlete nám nezávaznou poptávku k informativnímu měření radonu ve stavbě. My se s Vámi spojíme a navrhneme Vám nejvhodnější formu realizace měření.

  Proč se měření radonu provádí ?

  Radon je radioaktivní plyn vnikající do staveb ze zemského podloží.

  Nejméně 2/3 území ČR se nachází na podloží s vyšším až vysokým Radonovým rizikem.

  Riziko zdravotních důsledků z ozáření Radonem je v ČR vysoké. Z tohoto důvodu je měření radonu na pozemcích a ve stavbách upraveno Atomovým zákonem.

  Nebezpečí vyplývající s Radonu, jak se proti němu účinně chránit a další informace naleznete na stránce  O radonu »