O Radonu

Radon je inertní plyn, který vzniká radioaktivní přeměnou z Uranu U238. Území České republiky se nachází ze dvou třetin na radioaktivním podloží a  hodnoty Radonu ve stavbách u nás patří k jedním z nejvyšších na Světě.

Statistická průměrná hodnota objemové aktivity Radonu  (OAR) v českých domácnostech je 118 Bq/m³. Avšak v reálných podmínkách se hodnoty OAR pohybují od 150 – 400 Bq/m³.  U staveb postavených před rokem 1991, a u staveb se špatně provedenou protiradonovou ochranou (což je dle zjištění SÚRO u 3 z 5 staveb), mohou být hodnoty OAR ještě vyšší.

Měření Radonu se provádí několika způsoby. Firmy které chtějí měření provádět musí mít povolení od Státního úřadu jaderné bezpečnosti (SÚJB) (viz. seznam ZOZ )  a měřit mohou pouze na certifikovaných přístrojích. Postupy měření které se musí při měření dodržovat určuje platná Metodika SÚJB.

Nejrizikovějším zářením z Radonu je   α (alfa záření). Radon má poločas rozpadu  3,82 dne, ale k celkovému „vyzáření“  Radonu by v případě zamezení jeho dalšího přísunu došlo až za 38 dnů.

Radon je nebezpečný v tom, že se váže na částečky prachu poletující v místnosti a s nimi se dostává do plic zde přebývajících jedinců. Zdravotní potíže způsobeny Radonem se ale neprojevují hned. Jde o  dlouhodobý proces, jehož výsledkem může být  rakovina plic.