Měření Radonu ve stavbě OAR – E X P R E S S

zaručeně nejrychlejší měření Radonu ve stavbě !!!

měření zahajujeme do 24 hodin od objednání,

samotné měření probíhá po dobu 7 dnů (dle platné metodiky SÚJB)

protokol z měření obdržíte do 24 hodin po vyzvednutí detektorů ze stavby

CENA : 3 160,- Kč

jedné obytné místnosti do 50m², nebo pobytové místnosti do 500m²,

každé další měřící místo +350,- Kč

k uvedeným cenám nezapočítáváme DPH ani žádné další náklady – jsou konečné

Potřebujete nejrychlejší měření Radonu ve stavbě ?

 kontaktujte nás

Váš

P R O F I  R A D O N