Poptáváte měření radonu ?

Vážení klienti,

měřením radonu se zabýváme od roku 2014. V té době se měřením zabývalo pár desítek firem v celé ČR. Dnešní situace je taková, že měření radonu provádí spousta subjektů (povolení k činnosti má od SÚJB více jak 130 firem), které se neštítí v souvislosti se získáním zakázky chovat neeticky a degradovat cenu za měření natolik, aby byla pro Vás zajímavá.

Rádi bychom Vás v tomto našem článku provedli cenami za měření radonu a zvýšili povědomí v této oblasti.

Měření radonu se ze zákona začalo provádět v roce 1991. Cena za měření bývala vždy okolo 3000 – 5000,- Kč, protože jde o vysoce odbornou činnost, kterou může provádět pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí. Získání povolení předchází složení zkoušky a doložení požadovaného vzdělání. Mimo jiné by měl mít uchazeč o povolení také odpovídající praxi. Povolení k činnosti lze získat od Státního úřadu jaderné bezpečnosti (SÚJB).

Okolo roku 2010 začaly ceny za měření rapidně klesat, hlavně v důsledku nově vznikajících firem. Do měření se začaly pouštět také subjekty, které neměly zájem na tom, aby prováděly tuto činnost odborně, ale šlo jim pouze o dobrý byznys.

Totéž se začalo dít na jaře letošního roku.. Objevilo se zde spoustu nových firem, pro které je zásadní získat zakázku za téměř jakoukoliv cenu. Výsledek je takový, že většina poptávajících klientů čeká na vyjádření nabídky od více firem a následně volí tu nejlevnější.

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nejlevnější měření nemusí být vždy kvalitně provedené, a vystavujete se tak sami riziku špatně a neodborně provedené práce, jejíž důsledky pocítíte až například při realizaci kontrolního měření radonu před kolaudací, kdy se projeví nedostatky  odvedené práce všech firem, které se na Vašem vysněném domově podílely.

Za dobu naši praxe, při které jsme se podíleli na měření nebo měření sami realizovali (nyní již u více jak 3000 klientů), jsme se setkali s mnohými  nekvalitně realizovanými protiradonovými opatřeními, ale také s důsledky špatně stanoveného Radonového indexu. Náklady na jejich odstranění pak mohou jít až do desítek tisíc korun.

Proto na Vás apelujeme, volte moudře každou firmu, kterou do svého projektu nového domova vpustíte. Chráníte tak nejen své investice, ale u Radonu především své zdraví.

V letošním roce jsme se setkali již se třemi novostavbami, u kterých bylo špatně provedeno protiradonové opatření, v důsledku čehož zde proudil Radon o hodnotách 700 – 800 Bq/m³.

Jelikož se považujeme za věci znalé odborníky, máme naše ceny stanoveny dle našich možností. Neúčtujeme klientům cestovné, a přesto víme, že stanoví-li někdo cenu za měření radonu na pozemku  pod 2300 Kč jde o cenu podhodnocenou, kterou musí zákonitě navýšit u jiného prováděného úkonu.

Odmítáme se proto účastnit tohoto “honu na zakázky” při kterém bychom se měli chovat neeticky a vtíravě, jen abychom získali Vaši zakázku.

Proto Vás prosíme, pokud chcete nejlevnější měření radonu bez ohledu na skutečné výsledky, poptejte měření u takové firmy, která pro získání Vaší zakázky nemá problém jít pod cenu, hanit jiné firmy a chovat se vtíravě. My toto nečiníme a nepodporujeme.

Hodně štěstí při lovu.

Za PROFI RADON

Vladislav Pavelek – osoba odborně způsobilá k měření radonu

 

 

 

17 června, 2021