MĚŘENÍ RADONU NA POZEMKU

Měření radonu na pozemku probíhá formou radonového průzkumu za účelem zjištění radonového rizika pozemku a stanovení tzv. radonového indexu pozemku (dále jen RIP), potřebného pro výpočet vhodné protiradonové ochrany budoucí stavby dle ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

Radonový index pozemku (RIP) se určuje na základě provedeného měření objemové aktivity Radonu v půdním vzduchu  a na základě odborného posouzení nebo měření plynopropustnosti zemin.

Stanovení RIP je důležité zejména pro projektanta stavby, ale také pro toho, kdo staví svépomocí. Podle výsledků měření a zařazení do konkrétní rizikové kategorie (nízká, střední nebo vysoká) musí projektant nebo stavebník vypočítat dostatečnou protiradonovou ochranu budoucí stavby s přihlédnutím k dalším kritériím (např. ke zvolenému druhu topení, k použitému druhu oken, způsobu ventilace stavby, k použitému druhu a síle zateplení stavby apod.)

Každá stavba potřebuje individuálně zpracované protiradonové opatření, a to se provádí výpočtem za současného dosazení potřebných údajů.  Protiradonovou ochranu nelze určit odhadem a už vůbec není dobré ji opomíjet.

Proč se musí měření radonu na pozemku provádět?

Je to dáno ustanovením § 98 Zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon, v platném znění :

§98 odst.1 Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

Kdy se měření provádět nemusí ?

Stanovení RIP se podle zákona nemusí provádět, pokud :

§98 odst.3 Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.

Praxe je ale jiná, neboť stavební úřady vyžadují měření vždy.

Našim klientům nabízíme měření Radonu ve třech cenových variantách

  • RIP – ECONOMIC – s dodáním protokolu z měření do 30 dnů od objednání
  • RIP – STANDARD – s dodáním protokolu z měření do 14 dnů od objednání
  • RIP – EXPRESS – s dodáním protokolu z měření do 5 dnů od objednání

 

V ceně měření je i provedení půdního profilu pozemku do hloubky 1m,  jehož základní popis je uveden v protokolu z měření Radonu, a lze ho využít k řešení žádosti o vynětí pozemku z půdního fondu. 


Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

P R O F I  R A D O N