MĚŘENÍ RADONU NA POZEMKU

spočívá ve  stanovení radonového indexu pozemku (dále jen RIP)

RIP určuje radonové riziko pozemku  na základě provedeného měření objemové aktivity Radonu v půdním vzduchu  a na základě odborného posouzení nebo měření plynopropustnosti zemin.

viz. ustanovení § 98 Zákona č. 263/2016 Sb. Atomový zákon, v platném znění :

§98 odst.1 Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

Stanovení RIP se nemusí provádět, pokud :

§98 odst.3 Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.

Stanovení RIP je důležité zejména pro projektanta stavby, který by měl na základě výsledků měření naprojektovat dostatečně účinnou protiradonovou ochranu stav, nejlépe podle  ČSN  73 06 01  Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

 Našim klientům nabízíme měření Radonu ve třech variantách

RIP – ECONOMIC,   RIP – STANDARD  a  RIP – EXPRESS

Díky rozdělení  měření do tří cenových variant, které odpovídají nárokům klientů na rychlost realizace zakázky, je u Ekonomické varianty možné na měření výrazně ušetřit, anebo získat za příplatek výsledky měření Expresně do 3 dnů od objednání.

V ceně měření je i provedení půdního profilu pozemku do hloubky 1m, jehož základní popis je uveden v protokolu z měření Radonu. Vystavení samostatného protokolu z provedeného půdního profilu pozemku (potřebný např. k vynětí pozemku ze zemědělského  půdního fondu) provádíme za příplatek.


Potřebujete-li změřit radon na pozemku

kontaktujte nás,

zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku

VÁŠ

 P R O F I  R A D O N