Měření Radonu ve stavbách

Ze zákona provádíme měření radonu ve stavbách :

– před kolaudací nové stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi

– po ukončení rekonstrukce stavby, zejména po výměně oken, zateplení pláště    stavby a výměně podlah v přízemí

Tato  měření jsou dána  § 98 odst.2 Zákona č.263/2016 Sb., Atomový zákon, který říká :

 “Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby,
která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,
nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,
nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.”
Dále se měření Radonu ve stavbě doporučuje provést :
– před koupí domu, chaty nebo přízemního bytu
Měření se provádí po dobu nejméně 7 dnů
a to proto, aby byla v měření zahrnuta týdenní časová variace provozu stavby. 
Při měření radonu s výstupním protokolem dle metodiky SÚJB, je délka měření a počet měřících míst dána metodikou, avšak při informativním měření je možné délku měření zkrátit i na 5 dnů.
U každého měřícího místa se provádí měření Gama záření použitého stavebního materiálu a kontrolní měření vnitřní a venkovní teploty (zejména v období od května do září).
Zjistíme-li při měření OAR a  gama záření vysoké hodnoty, dokážeme Vám poradit, jaké opatření by bylo vhodné učinit, aby se koncentrace Radonu v měřených místnostech snížila na přijatelné minimum, případně Vám doporučíme ověřenou firmu zabývající se návrhem protiradonových opatření.

 

Nabízíme 3 cenové varianty měření:

OAR – ECONOMIC

OAR – STANDARD

OAR – EXPRESS

 

Potřebujete-li změřit radon ve stavbě kontaktujte nás zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku.

PROFI RADON