Měření Radonu ve stavbách

Měření Radonu ve stavbách (v objektech) provádíme před kolaudací nové stavby s obytnými místnostmi (rodinný dům, bytový dům, chata…), u staveb s pobytovými místnostmi (výrobní hala, sklad, prodejna…), a dále před a po ukončení rekonstrukce stavby (po výměně oken, zateplení, výměně podlah v přízemí…). Tato  měření jsou dána  § 98 odst.2 Zákona č.263/2016 Sb., Atomový zákon :

 „Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby,

která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,

nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,

nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

Dále se měření Radonu ve stavbě provádí před koupí bytu, chaty a domu, a také např. pro informaci majitele nebo uživatele objeku.

Aby mohlo být měření provedeno, musí objekt splňovat základní stavební parametry dané Metodikou státního úřadu jaderné bezpečnosti (SÚJB) a objednavatel měření musí v objektu zabezpečit po celou dobu měření kontrolované měřící (expoziční) podmínky. Se všemi stanovenými podmínkami a informacemi seznamujeme klienty již v rámci poptávkového a objednávacího řízení.

Měření probíhá po dobu 7 dnů. Délka měření je rovněž dána Metodikou SÚJB a stejně tak počet měřících míst při zákonem stanovených měřeních. Při kontrolních měřeních se počet měřících míst řídí požadavkem objednavatele.

U každého měřícího místa se provádí měření Gama záření použitého stavebního materiálu  a kontrolní měření vnitřní a venkovní teploty (zejména v období od května do září).

Zjistíme-li při měření OAR a  gama záření vysoké hodnoty, dokážeme Vám poradit, jaké opatření by bylo vhodné učinit, aby se koncentrace Radonu a škodlivého gama záření v měřených místnostech snížila na přijatelné minimum, případně Vám doporučíme ověřenou firmu zabývající se aplikací protiradonových opatření.

 

VARIANTY MĚŘENÍ RADONU VE STAVBĚ

OAR – ECONOMIC,   OAR – STANDARD   a   OAR – EXPRESS

 

Díky rozdělení  měření do tří variant můžete získat buď měření za příznivou cenu v případě včasného objednání, anebo požadovat realizaci  v co nejkratším termínu – v případě akutní potřeby  výsledků z měření.


Potřebujete-li změřit radon ve stavbě

kontaktujte nás,

zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku

VÁŠ

PROFI RADON