Měření Radonu ve stavbách

Měření Radonu ve stavbách (v objektech) provádíme před kolaudací nové stavby s obytnými místnostmi (rodinný dům, bytový dům, chata…), u staveb s pobytovými místnostmi (výrobní hala, sklad, prodejna…), a dále před a po ukončení rekonstrukce stavby (po výměně oken, zateplení, výměně podlah v přízemí…). Tato  měření jsou dána  § 98 odst.2 Zákona č.263/2016 Sb., Atomový zákon :

 „Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby,

která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,

nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,

nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

Dále se měření Radonu ve stavbě provádí před koupí  bytu, chaty a domu, a také např. pro informaci majitele nebo uživatele objektu.

Měření probíhá 7 dnů. Délka měření je rovněž dána Metodikou SÚJB a stejně tak počet měřících míst při zákonem stanovených měřeních. Při kontrolních měřeních se počet měřících míst řídí požadavkem objednavatele.

U každého měřícího místa se provádí měření Gama záření použitého stavebního materiálu a kontrolní měření vnitřní a venkovní teploty (zejména v období od května do září).

Zjistíme-li při měření OAR a  gama záření vysoké hodnoty, dokážeme Vám poradit, jaké opatření by bylo vhodné učinit, aby se koncentrace Radonu a škodlivého gama záření v měřených místnostech snížila na přijatelné minimum, případně Vám doporučíme ověřenou firmu zabývající se aplikací protiradonových opatření.

 

VARIANTY MĚŘENÍ RADONU VE STAVBĚ

OAR – ECONOMIC,  OAR – STANDARD  a   OAR – EXPRESS

 

Potřebujete-li změřit radon ve stavbě

kontaktujte nás,

zpracujeme Vám zdarma cenovou nabídku

PROFI RADON