Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu a facebookových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Kdo je správce?

Společnost PROFI RADON, zakladatel VLADISLAV PAVELEK, se sídlem Stanovice 75, 360 01 Karlovy Vary, IČO 737 121 32, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Karlovy Vary, který provozuje webovou stránku :

Vaše svěřené osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. odpovídáme za to, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zabezpečeny, zpracovávány, po jak dlouhou dobu a komu budou předány v rámci spolupráce při řešení poptávek, objednávek a svěřených zakázek, a při řízené reklamě a marketingu.

 1. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracovávání vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 777 112 526 nebo e-mailem : profiradon@email.cz. Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů nám můžete kdykoliv písemně odebrat.

 1. Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě oprávněného důvodu, a to především při plnění vaší poptávky, objednávky nebo smlouvy, zákonné povinnosti a v souladu s udělením souhlasu,

 • dle článku 13 GDPR plníme tuto informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 1. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte pro naplnění některého z uvedených účelů :

 • při poskytování služeb v rámci naší podnikatelské činnosti, evidujeme vaše osobní údaje v tomto rozsahu :

 • jméno a příjmení

 • email,

 • telefon

 • adresa

 • další údaje týkající se plnění poptávky, objednávky nebo zakázky

 • v rámci plnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů při vedení účetnictví evidujeme vaše osobní a fakturační údaje

 • pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme s využítím vaší e-mailové adresy zasílat také inspirující nabídky při pokročilém marketingu např. při remarketingu a cílení reklamy na Facebooku, Googlu nebo Seznamu

 • v rámci plnění zakázky, reklamy a referencí pořizujeme fotografickou dokumentaci – fotky vašich staveb a pozemků, které v omezené míře publikujeme na Facebooku a webových stránkách

Vaše osobní údaje evidujeme po dobu 15 let od jejich získání, pokud zákon nestanoví kratší nebo delší dobu k jejich uchovávání nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů

 1. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies nemusíte na svém počítači odsouhlasit.

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje nám svěřené chráníme v nejvyšší možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 1. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb :

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

 • Facebook

 • Google

 • Seznam

 • naše účetní firma.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění našich služeb. Slibujeme vám, že v takovém případě budeme, klást na zabezpečení vašich osobních údajů stejné nároky jako dle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré svěřené osobní údaje našich klientů a zájemců o naše služby zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte níže uvedená zákonem daná práva. Pokud budete chtít některé právo využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:profiradon@email.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat abychom Vám ve lhůtě 30 dnů doložili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo některého z účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje od nás přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme v čitelné elektronické podobě. Na zajištění práva na přenositelnost potřebujeme 30 dnů.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V tomto případě smažeme z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem (např. Zákon o účetnictví). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dnů. O dokončení výmazu vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud budete o tomto podezření informovat nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

můžete kdykoliv provést „kliknutím“ na odhlašovací odkaz v dolní části každého informativního e-mailu který od nás obdržíte. Např. u informativních e-mailů s odkazy na zajímavé články či informace o našich službách, které vám zasíláme v případě že jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Anebo v připadě, kdy ještě našim zákazníkem nejste a informativní e-mail vám zasíláme na základě vašeho souhlasu.

 1. Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho písemného souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.6.2019.