Závady staveb – transparentní ukázka

V červenci 2021 jsme obdrželi zakázku na informativní měření radonu ve starší stavbě (stavba z roku 2003). Majitel chtěl jen využít té příležitosti, že jsme nedaleko měřili radon v jiné stavbě před jejím prodejem. Ani on, ani my jsme nečekali tak obrovský rozdíl mezi výsledky, které jsme nakonec porovnávali.

Výsledek je vždy nejistý a i v tomto případě byl pro majitele nepříjemný.

Po prvním týdenním informativním měření jsme na dvou měřených místech (včetně přístroje na fotografii) zjistili hodnoty 1275 a 1379 Bq/m3. Další dodatečné měření ukázalo, že v přízemních obytných místnostech jsou nyní (v létě) hodnoty 178 – 210 Bq/m3. Z našich zkušeností víme, že v zimních měsících mohou být tyto hodnoty až o 100% vyšší….

Pro porovnání zjištěných výsledků nám byl předložen Protokol z měření Radonu z měření před kolaudací stavby v roce 2003. Zde byly naměřené hodnoty ve všech obytných místnostech v přízemí a v 1. patře domu od 20 – 35 Bq/m3.

Když současný majitel dům kupoval v roce 2014, neměl potřebu provádět kontrolní měření radonu, protože považoval měření za zbytečné. Jenže od kolaudace až do dnešní doby uplynulo hodně vody a ve stavbě se provádělo řadu drobných stavebních úprav, které nikdo nepovažoval za zásadní pro změnu výsledných hodnot.

Bohužel takto to bývá u většiny závadných staveb. Závada je skrytá, a tak si nikdo nemůže byt jist, že bydlí zdravě – pokud si neprovede kontrolní měření radonu v alespoň jedné obytné místnosti a neujistí se, že je vše v pořádku.

Jen v letošním roce jsme objevili 3 rodinné domy s extrémními výsledky měření. Celková kupní hodnota všech těchto staveb je kolem 40 miliónů korun. 

Ještě se Vám stále zdá cena  tři až šest tisíc korun (3 – 6  tisíc korun) za jedno měření radonu hodně ?

A co hodnota zdraví členů Vaší rodiny ?  Účinky vysokých hodnot radonu ve stavbě se projevují u člověka (který zde přebývá) více jak po 10 letech a mohou být fatální ! Může se u něho projevit rakovina plic, a to i kdyby nekouřil. Ročně v ČR umírá na rakovinu plic necelých 6000 lidí. Odhaduje se, že cca 1200 z nich v důsledku ozáření z Radonu. 

Nečekejte až se účinky radonu projeví také ve Vaši rodině a zajistěte si zdravý a bezpečný domov již dnes! Nebudete litovat ! V nejlepším případě získáte jistotu, že je vše u Vás v pořádku. V nejhorším případě získáte příležitost včas odstranit skryté závady a opět bydlet zdravě.

Jsme tu pro Vás.

Váš PROFIRADON

 

 

15 srpna, 2021